Arany János magyar fordítása

     SIR PATRICK SPENS
      Skót ballada

   Ül a király Dunfermlinben,
    Bort iszik, vér-pirost;
   „O! hol kapok egy jó tengerészt,
    Szép uj hajómra, most?”

   Feláll és mond egy ősz lovag
    Király jobb térdinél:
   „Sir Patrick Spensnek párja nincs,
    Ha ő tengerre kél.”

   Nagy levelet ir a király,
    Pecsétet nyom reá,
   Sir Patrick Spensnek küldi azt; –
    Parton jár fel s alá.

   „Norvég felé, Norvég felé,
    Norvégba menni kell:
   Norvégiai királyleányt
    Szállítni vízen el.”

   Az első szót hogy olvasá,
    Nagyot, nagyot kacag;
   A másik szót hogy olvasá,
    Szemébe könny fakad.

   „Ki dolga ez? ki tette ezt?
    Ki mondta ezt neki,
   Hogy a király, télvíz időn,
    Küldjön tengerre ki?

   Ha fú, ha fagy, esik, szakad:
    Hajómnak menni kell,
   Norvégiai királyleányt
    Szállitnom vízen el!”

   Hétfő-reggel a vásznakat
    Eresztik szabadon;
   Norvégban ők kiszállanak
    Egy szerdai napon.

   Még egy hetig sem voltak ott,
    Sem egy, sem két hetig:
   Hát már a fő norvég urak
    Mind ezt hányják, vetik:

   „Héj! a királyt s királynét már,
    Skótok, kiélitek…?”
   „Hazudsz, hazudsz, hazug poronty!
    Én mondom: értitek?

   Hoztam fehér pénzt, amivel
    Kitartsam emberem;
   Szép sáraranyt is, jó rakást,
    A széles tengeren.

   Hamar, hamar, legényeim!
    Készülni! s holnap el!”
   „Nincs mér’ sietni, jó uram,
    Félek vihar kap el!

   Mult este az uj hold szarva közt
    Látszott a régi hold:
   Ha most, uram, tengerre szállsz,
    Félek, baj ér utól.”

   Alig egy mérföldet halad,
    Kettőt, hármat alig:
   Hát elborul, hát zúg a szél,
    A hab fodorodik.

   Horgony szakad, árboc lelóg,
    Oly iszonyú a vész;
   Hullám veri a tört hajót,
    Nincs épen semmi rész.

   „Hol egy legény, hogy a kormányt
    Fogná meg azalatt,
   Míg felmegyek az árbocra,
    Ha látnék szárazat?”

   „Itt vagyok én: és a kormányt
    Megtartom azalatt;
   Félek, uram, az árbocról
    Sohsem látsz szárazat!”

   Egyet se lép, egyet ha lép,
    Csak egyet fölfelé:
   Hát a hajó kapcsa szakad,
    Sós víz zuhog belé.

   „Hozzátok azt a vég selymet,
    A vásznat is elé:
   Tömjük a rést, hogy a sós víz
    Ne jöhessen belé!”

   Mindjárt hozák a vég selymet,
    A vásznat is elé:
   Tömik a rést, de a sós víz
    Azért csak jön belé.

   Hej! röstelék a skót urak
    Hogy ázik a cipő:
   De míg jól széttekintenek,
    A víz fejökre nő.

   S hány szép pehelyvánkos lebeg
    A hab közt tétova!
   S hány édes urfi nem kerül
    Honába, de soha!

   Sok hölgy töri fehér kezét,
    Sok lány tépi haját
   A kedvesért, hű jegyesért,
    Kit már sohase lát.

   Soká, soká ülhetnek ott,
    Kezökben legyező,
   E hölgyek, míg Sir Patrick Spens
    Hajója partra jő.

   Soká, soká ülhetnek ott,
    Hajokban fésü, szép,
   E lányok, míg egy is bizony
    Meglátja kedvesét.

   Feljül, feljül Aberdooron,
    A mélység ötven öl;
   Ott fekszik a jó Patrick Spens,
    Az urak is, körül. –

   1853

In: Arany János költői művei 2. kötet
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
1986

348–351. pp.


2014. október 24.
A kezdőoldalra